Møre og Romsdal Sau og Geit har innsendt vedlagt innspill til Rovviltnemda i region 6. Innspillet leser du her.