Til
Styret
Utmarksrådet
Fylkesledere/fylkessekretærer

Vi har mottatt et høringsdokument fra Miljøverndepartementet vedrørende endringer i rovviltforskriften – godtgjøringsordning for forsøk på skadefelling av rovvilt.

Vi har oppfattet det slik at det har vært litt diskusjon rundt dette temaet rundt om i enkelte fylkeslaga/lokallag. Utmarksrådet og styret i NSG vil behandle høringsdokumentet på sine møter 8. og 9. desember. Er det noen synspunkter rundt om i fylkene på høringsdokumentet ønsker vi å høre fra dere innen 6. desember, slik at vi kan ta det med oss til møtene.

Vi ber styret og utmarksrådet om å sette seg inn i saken før møtene.

Frist for å fremme høringsuttalelse er satt til 15 desember. Det vil bli utarbeidet en eventuell uttalelse i forbindelse med møtene 8. og 9. desember

Med vennlig hilsen
Norsk Sau og Geit

Kari Anne Kaxrud Wilberg
Beite- og utmarksrådgiver
e-post: kaw@nsg.no
tlf: 990 14 262

Vedlegg: 03.11.2010_Høringsbrev_MD.pdf