Ved mistanke om skader på buskap, forvolda av rovvilt eller hund bør ein kontakte SNO så raskt som mogleg og få dette dokumentert!

SNO kontakter for Møre og Romsdal

Statens naturoppsyn i Møre og Romsdal - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Lokale SNO kontakter 

Kontakt statens naturoppsyn - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)