Omregistrering av beitelag for å kunne søke midler til drift av beitelag i RMP:

De gamle BA-nummerne for beitelaga som ikke har omregistrert seg blir sletta på sensommeren (laga får et varselbrev fra Brønnøysund 4 uker før sletting). I Altinn hentes grunnopplysninger om laget automatisk når de logger seg på for å sende inn elektronisk søknad.  Orgnr hentes automatisk fra Brønnøysund. Dersom laget ikke har et orgnr, vil det ikke være mulig å sende inn søknaden. Ved papirsøknader, må saksbehandler i kommunen også bruke orgnr for å registrere disse i eStil.

Det vil si at beitelag som ikke har omorganisert seg før søknadsfristene til organisert beitebruk i RMP i fylkene (altså de som som mangler orgnr) heller ikke får søkt Organisert beitebruk. Det er derfor viktig at beitelaga omorganiserer seg i god tid før søknadsfristen går ut i fylket. Søknadsfristen er i Møre og Romsdal 1.november.

Fylkesmannen har sendt ut brev med forslag på vedtekter og tips for omregistrering til alle beitelag og kommuner. Ta kontakt med kommunen hvis det er behov for hjelp.