Dark Overlay

Lokallagsstyre Haram Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Karina Stråmyr Leder 916 57 669
John Arne Baade Berg Nestleder 966 22 350
Martin Elias Hagen Kipperberg Styremedlem 466 87 234
Terje Hurlen Kasserer 995 47 930
Merethe Hellevik Sekretær 995 60 762