Dark Overlay

Lokallagsstyre Ørsta Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Lars Olav Vanberg Leder 977 82 286
Kjell-Martin Standal Nestleder 416 26 650
Jorunn Hauge Styremedlem 906 52 654
Åse Rørstad Saure Kasserer 951 22 827
Elias Roger Moe Sekretær 958 16 219