Dark Overlay

Lokallagsstyre Ørsta Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Lars Olav Vanberg Leder 977 82 286
Kjell-Martin Standal Nestleder 416 26 650
Bjørn Magne Vartdal Styremedlem 950 76 195
Åse Rørstad Saure Kasserer 951 22 827
Elias Roger Moe Sekretær 958 16 219