Dark Overlay

Lokallagsstyre Rindal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Gerd Eva Slettvåg Leder 928 92 358
Lars Andreas Bolme Nestleder 957 22 431
John Langli Styremedlem 901 86 149
Lars Andreas Bolme Styremedlem 957 22 431
Marit L. Haltli Kasserer 911 87 162
Ingunn Tørset Kasserer 481 51 638
Ildri Bolme Sekretær 467 71 171