Årsmøtet for 2015 vart halde på Eidsåtun 13.02.2016

Der var 23 frammøtte, Årsmelding og rekneskap vart samrøystes godkjend. Lammeringsleiar Atle Arnesen orienterte om lammeringsarbeidet.

 

I meldingsåret har styret vore samansett slik

Leiar: Reidun Berge

Kasserar: Odd Myklebust

Nestleiar: Rolf Åge Sørdal

Sekretær: Audun Kvalsvik

Styremedlem: Audun Bakkebø

 

Vara: Arne Vik og Idar Sylte

Reivor. Brit Irene Kvamme

Valnemd: Geir Nordal og Jan Myklebust

 

Fylkesårsmøtet vart halde på Molde 27-28.02 og Audun Kvalsvik representerte laget.