Dark Overlay

Lokallagsstyre Verma Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Beate Kristin Brude Leder 952 75 457
Marit Kvam Kasserer 454 75 095
Lars Fransplass Sekretær 911 66 728