Treningsbane:

Søndager - Hos Olav Tiller på Raset, Verdal fra klokken 15.00 og utover. Her er det som regel to tilgjengelige treningsbaner. Den ene har en stor flokk med gode muligheter for å trene deling og lange hent. Den andre har en liten flokk hvor man blandt annet kan trene nærarbeid og lydihet. Er også ei stor rundkve tilgjengelig.