Årsmøteinnkalling:

 

Den 19.02.15 kl. 19.30,  Sted: Skogn treningsbane (Agnar og Lillian Skjørstad)

 

 

Sakslister.

 

 

1.            Godkjenning av møteinnkaling

 

2.            Valg av møteleder

 

3.            Valg av referent

 

4.            Årsmelding

 

5.            Regnskap

 

6.            Valg

 

7.            Innkomne saker

 

 

Innkomne saker må være styret i hende innen 12.02.15

 

Det blir premieutdeling fra cupen 2014

 

Enkel bevertning.