Alle som er medlemmer av Indre Namdal Sau og Geit, Overhalla Sau og Geit og Namdalseid og Osen Sau og Geit blir regnet som medlemmer i Namdal Gjeterhund lag og er stemmeberettiget på årsmøte. Dette for at Namdal Gjeterhund lag er underlagt disse Sau og Geit. 

Ber om lederne i de overvente Sau og Geit sender ut denne innkallingen til sine medlemmer.

 

Årsmøte i Namdal Gjeterhund lag.

 

Torsdag 18 Februar kl 19 på Lyngen Fjord hotell ( Sjøåsen)

Innkommende saker må være styre i hende innen 8 februar.

 

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder og referent, og to til å underskrive referatet, sammen med formann.
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Budsjett
  6. Innkomne saker
  7. Saker fra styret
  8. Valg

 

Blir kaffe og en matbit etter møte.

 

Styret