Innkalling til Årsmøtet 22.februar 
Klokken: 19.30
Sted: Kjells kro

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes på mail til NTGjeterhundlag@outlook.com innen 15.februar. 

Det vil bli mulighet til å delta digitalt i år også, via teams. Den som ønsker å delta digitalt må gi beskjed til Monika Sjem på tlf 97167178, Send mail adresse for link på melding.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenning av innk. og sakliste
Sak 2: Valg av møteleder og referent
Sak 3: Valg av 2 til å skrive under protokoll
Sak 4: Tellekorps (hvis behov) 
Sak 5: Årsmelding
Sak 6: Regnskap
Sak 7: Budsjett
Sak 8: Kontigent
Sak 9: Valg
Sak 10: Arbeidsplan
Sak 11: Samarbeid med Sør Trøndelag Gjeterhund Lag
Sak 12: Prøver
- Innmelding av prøver
- Norgesserien/Fylkesmesterskap
Sak 13 Avelsarbeid m/ representant av avelsrådet Oddbjørn Kaasa
- Info om Øyelysing. Ta standpunkt i forbindelse med hyppighet av øyelysing. 
- DNA-testing og HD Rønking
Sak 14: Kurs 
Sak 15: Innkommende saker 

Styret består idag av: 
Leder: Bjørn Cato Størseth
Nestleder: Eivind Kulstadvik
Økonomi: Olav Tiller (kontakt med Mette)
Sekretær Monika Sjem (hjemmeside/innmeldningprøve/dataansvarlig)
Sekretær Marit Wang 

1. vara: Anders Dahl
2. vara: Hilde Bjøru
3. vara: Morten Kilås