NTGL arrangerer i år instruktørkurs helga 22, 23 og 24.mars. Instruktør er Egil Syversbråten. Dette kurset vil bli sponset av Gjeterhundlaget for medlemmer av Nord Trøndelag gjeterhundlag. Sted er enda ikke bestemt.   Påmelding til Monika Sjem på tlf 97167178 innen fredag 15.mars. Dette er fortrinnsvis et Trinn 1 kurs. Meld deg gjerne på hvis du allerede har trinn 1 og ønsker å gå videre også, men spesifiser gjerne dette ved påmelding. Håper flere ønsker å oppdatere kunnskapen sin om gjeterhund og benytter anledningen til å melde seg på. Ved for lite påmeldte vil kurset bli avlyst. 

 

 

(Legger ved mal for intruktørutdanning tatt fra NSG.no)

Krav for å verta instruktør: 

  • Medlem i NSG 
  • Vere føreslegen av fylkeslag eller lokallag 
  • Villig til å vera aktiv instruktør og vidareutvikla seg gjennom oppdateringskurs hjå fylka. 
  • Ha trena sin eigen hund til godkjent prøve i kl 2 

 

Dei ulike trinna

Trinn 1: - Ca. 16t - Teori og praktisk trening/problemløysing med eigen hund eventuelt instruksjon av elevar. - Hovudinstruktør 

Trinn 2: - Ca. 16t - Praktisk instruksjon med godkjent instruktør. Kan være kurs eller fellestreninger i fylkes/lokallagets regi. - Godkjent instruktør i fylket eller region. 

Trinn 3: - Ca 16t - repetisjon, instruksjon med stor vekt på praktisk instruksjon av elevar. Læra bort det du sjølv kan med hunden din. - Hovudinstruktør - ca 1 år etter utført trinn 1. 

 

Med vennlig hilsen 
NTGL