Invitasjon til Gjeterhund kurs.

 

Namdal Gjeterhund lag inviterer til gjeterhund kurs 1 og 2 august på Namdalseid hos Mette og Ove Koldstad.

 

Kurset starter kl 10  og varer til ca kl 16.

 

Namdal Gjeterhund lag holder kaffe, annen mat å drikke må deltakerne ta med.

Det blir mulighet for å grille.

 

Pris for helga er kr 700.

 

Kurset er åpent for alle NSG medlemer.

Det er satt et tak på 8 deltakere, medlemer i lokale sau og geit som sogner til Namdal Gjeterhund lag blir prioriter ( Indre Namdal, Overhalla og Namdalseid og Osen Sau og Geit)

 

Instruktør  Thomas Rømma.

 

 

Bindende påmelding til

Stefan Skulstad Mob 90927132 

Mail Stefanskulstad@hotmail.com

innen lørdag 25 Juli.

 

Namdal Gjeterhund lag.