NTE Cup 2015 er ferdig og her kommer ressultetene.

 

Klasse 1 :
https://www.nsg.no/getfile.php/1381957-1445236473/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Nord-Tr%C3%B8ndelag%20Gjeterhundlag/Tekst%20dokument/NT-Cup%20kl.%201%202015.xls

 

Klasse 2 :
https://www.nsg.no/getfile.php/1381958-1445236503/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Nord-Tr%C3%B8ndelag%20Gjeterhundlag/Tekst%20dokument/NT-Cup%20kl.%202%202015.xls

 

Klasse 3 :
https://www.nsg.no/getfile.php/1381959-1445236505/Fylkeslag/Nord-Tr%C3%B8ndelag/Nord-Tr%C3%B8ndelag%20Gjeterhundlag/Tekst%20dokument/NT-Cup%20kl.%203%202015.xls

 

Vil gratulere alle for en kjempe innsats i året som har gått.

Årets klasse vinnere er :

Kjell Johansen sammen med hunden King vant klasse 3
Hans Morten Eriksen sammen med hunden Akersborg Bonus vant klasse 2
Johan Schei sammen med hunden Egon vant klasse 1