Her  er link for forhåndspåmelding til Verdalsprøven. Gjelder kun førere bosatt i Nord-Trøndelag.

 

http://www.gjeterhund.nsg.no/default.cfm?fyko=ctxzak