SAK 1 STYRET: 

                           Leder: Olav Tiller

                           Nestleder: Martin Kulstadvik

                           Sekr: Marit Wang/Monika Sjem; ansvar for hjemmeside og melder inn prøver.

                           Økonomi: Bjørn Cato Størseth

                           1. vara: Eivind Kulstadvik (kursansvarlig opp mot de som holder kurs - antall - tilbakemeldinger fra                                 kursdeltagere)

 

SAK 2 GJETERHUNDPRØVER 2020

- Da mye er usikkert enda pga coronapandemien oversendes datoer til Monika Sjem som legger ut fortløpende når det åpnes for prøver.

 

SAK 3 KONTINGENT

- Bjørn Cato Størseth og Oddbjørn Kaasa ordner et skriv/e-post til alle medlemmer i mai (etter årets lamming) og vedlegger giro. Kr 250 for hovedmedlem og kr 100 for husstandmedlem.

 

SAK 4 KURS

- Malm og Meråker har avlyst/utsatt kurs på ubestemt tid pga coranapandemien.

 

SAK 5 ØYENLYSNING/GENTESTING

- Svar gjelder først når det er reg. på DogWeb. Info fra O. Kaasa; I NSG vil det bli krav om øyenlysning, gentesting og gjeterhundprøver på avlshunder. Dette vil bli kunngjort når det er bestemt.

 

SAK 6 DIPLOM

- Bjørn Cato sjekker med søster til Synne og gir tilbakemelding. Dette er tenkt til de som får godkjent gjeterhundprøve.

 

Sak 7 VIPPS

- Vi blir enige om å oprette VIPPS. Dette er kostnadsfritt for lag og foreninger, men et lite gebyr (kr1?) ved hver betaling. Bjørn Cato Størseth sjekker og tar dette opp med Mette Kalgård som fortsatt tar seg av regnskapet.

Monika Sjem (tar med 40 fløyter) og legger ut for salg- kr 200 pr fløyte og også her vil da VIPPS være en fordel.

 

Tilstede: Monika Sjem, Olav Tiller, Marit Wang. Via skype: Martin Kulstadvik, Eivind Kulstadvik, Bjørn Cato Størseth og Oddbjørn Kaasa