Dato Arrangør Kl.1 kl.2 kl.3 Uttak
til NM
Merknad
20.juni Verdal og Levanger gjeterhundlag x x     NT-cup
28.juni Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x x     NT-cup
4.juliN Verdal og Levanger gjeterhundlag x x     NT-cup
8.august Verdal og Levanger gjeterhundlag x x     NT-cup
11.august Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x x     NT-cup
12.august Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x   x x T-Cup
16.august Malm Sau og geit x x     NT-cup
24.august Namdal Gjeterhundlag x       NT-cup
25.august Namdal Gjeterhundlag x   xx xx Scott`s
Minneprøve
T-cup
NT-cup
26.august Namdal gjeterhundlag x x x x T-cup
NT-cup
29.september NordTrøndelag gjeterhundlag     x x Norgesserie
30.september NordTrøndelag gjeterhundlag     x x Norgesserie
6.oktober Stjørdal og Meråker gjeterhundlag x x     FM
7.oktober Sør Trøndelag gjeterhundlag     x x FM
27.oktober

Verdal og Levanger gjeterhundlag

x       Unghund

- Trøndercupen 2/4 Teller
- Kvalifisering til NM 3/7 Teller til uttak.