Dark Overlay

Lokallagsstyre Lånke Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Peder Klegseth Leder 901 57 276
Grete Rønning Nestleder 901 77 965
Inge Klegseth Styremedlem 992 17 219
Janne Siri Gisetstad Kasserer 941 39 016
Bjørn Haugen Sekretær 908 96 723