Dark Overlay

Lokallagsstyre Levanger Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Per Helge Genberg Leder 416 89 912
Gisle Holberg Styremedlem 472 48 923
Ole Einar Johansen Styremedlem 940 36 083
Anders Israelson Styremedlem 992 31 594
John Martin Østborg Kasserer 412 53 913