Dark Overlay

Lokallagsstyre Malm Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Ole-Morten Reitan Leder 996 35 140
Morten Vikan Nestleder 915 54 331
Kjell Tørring Styremedlem 934 49 111
Bjørn Olav Folden Kasserer 951 68 693
Anders Dahl Sekretær 902 02 560