Dark Overlay

Lokallagsstyre Meråker Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Oddbjørn Kaasa Leder 995 55 588
Bjarne Høttmon Nestleder 928 94 485
Johannes Marken Styremedlem 924 19 127
Ludvig Haugen Styremedlem 932 67 753
Magnus Ness Kasserer 913 41 906
Bjarne Høttmon Sekretær 928 94 485