Dark Overlay

Lokallagsstyre Mosvik Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Bjørn Kristian Sundseth Leder 954 74 454
Roger Asbjørn Karlsen Nestleder 480 33 277
Johnny Haugen 1. Varamedlem 997 05 704
Jon Anders Sundset Styremedlem 478 04 308
Mona Seter Otnes Kasserer 470 46 054