På årsmøtet ble Stefan Skulstad gjenvalgt . På konstitueringsmøtet ble Atle Karlsen valgt som nestleder. Liv Astrid Kalnes - sekretær. Hans Petter Hestmo - kontakt med regnskapskontoret. Magnhild Gjelland er styremedlem