Dark Overlay

Lokallagsstyre Nordre Vemundvik Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Stine Nufsfjord Leder 990 31 314
Stine Nufsfjord Nestleder 990 31 314
Åse Marie Foss Bruun Styremedlem
Gunn Viviann Aarmo Styremedlem 481 17 328
Pål Kristian Aakervik Styremedlem 454 00 101
Åse Marie Foss Bruun Varamedlem
Gunn Viviann Aarmo Kasserer 481 17 328
Kjell Oddbjørn Lien Sekretær 452 77 941