Dark Overlay

Lokallagsstyre Snåsa Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jørn Ove Heggland Styreleder 414 57 649
Ivar Jostein Dravland Nestleder 489 91 039
Kåre Wikkelsmo Styremedlem