Dark Overlay

Lokallagsstyre Stod Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Erlend Braseth Leder 902 75 549
John Følstad Nestleder
Jan Tore Helge Styremedlem 924 21 039
Hanne Oksvold Styremedlem 934 96 410
Trude Larsen Kasserer 917 27 588