Dark Overlay

Lokallagsstyre Ytre Namdal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Tommy Kristian Røtting Leder 911 84 432
Astrid Vikestad 1. Varamedlem
Val skoler AS Styremedlem
Brit Anitha Juul Styremedlem
Kjell Hallbjørn Selliseth Kasserer