Leder:            Oddbjørn Kaasa (Valgt 2021 for 1 år)

Styremedlemmer:    Tone Våg (Valgt 2021 for 2 år)
                                 Arvid Wold (Valgt 2021 for 2 år)

                                Kristoffer Moan (valgt 2020 for 2 år)

                                Elise Valstad Moksnes (valgt 2020 for 2 år)

 

Varamedlemmer:     1. Tommy Røtting. 
                                 2. Jon Inge Bragstad.
                                 3. Paul Kristian Homstad.

Nestleder:        Tone Våg 
Revisor:        Jan Roger Sivertsen (valgt 2021)

                     Tor Egil Nicolaisen (valgt 2020)

Utsendinger til årsmøtet i NSG: Leder og Tone Våg

Valgkomite:        John Gunnar Stormo (valgt 2021)
Vara for Stormo:   Egil Solem

                            Ketil Okkenhaug (valgt 2020)

                            Kjetil Hermanstad (valgt 2019)

Leder i valgkomiteen: Kjetil Hermanstad

Vararevisor.         Morten Munkeby

Møteleder årsmøte 2022: Morten Munkeby.

Rovdyrutvalget:    Torfinn Sivertsen, enst valgt for 3 år.

                             Anne Marken (valgt 2020 for 3 år)

                            Amund Nagelhus (valgt 2020 for 3 år)