Dark Overlay

Lokallagsstyre Andøy Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Øyvind E. Hanssen Leder 481 82 269
Geir Johnny Johansen Nestleder 975 37 740
André Paulsen Styremedlem 911 40 481
Glenn Peter Knædal Kasserer 479 09 422
Kari Åbergsjord Sekretær 906 08 991