På tross av utfordrende jaktforhold ble det felt 12 gauper i Nordland under kvotejakta i 2014. De fleste ble felt i prioriterte beiteområder for sau og/eller rein.  Les mer på fylkesmannens hjemmeside her.