Årsmøte i Nordland sau og geit avholdes i år som i fjor siste helga av februar datoene 21 og 22 i Bodø.  Denne gangen på Scandic Havet hotell.  Saksliste i henhold til lagslovene:

Fagdagen blir avholdt på lørdag 21.februar.  Det kommer mer informasjon om fagdagen når programmet er helt klart. Bl.a kommer Nortura og Folkeaksjon ny rovdyrpolitikk.

Påmelding til årsmøte innen 10.februar!  

Invitasjonen til årsmøtet sendt på e-post 20.01.2015 ligger her:


VIKTIG! Min side:
Nordland sau og geit ber alle lokallag om å melde inn styreendringer på "Min side" så fort som mulig etter årsmøte. Vi opplever fortsatt å ikke ha riktig kontaktinformasjon til lokallag.

Mvh,
Ann Guro
Leder Nordland sau og geit.