Fagdag lørdag 24.februar:

  • 09.30-10.15: Lofoten gårdsysteri, produsent av økologisk ost
  • 10.30-11.45 Jogeir Agjeld, grovfôrmekanisering og presisjonslandbruk for småfebønder
  • 12.00-12.45 Lunsj
  • 13.00-14.15 Ivar Thoresen. Fra valp til unghund
  • 14.00-14.45 Lokallagene orienterer om sin aktivitet 
  • 14.45-15.15 Pause
  • 15.15-17.15 Innlegg og paneldebatt med debattanter fra Bondelaget, Bonde og Småbrukerlaget og NSG
  • 17.30-18.00 Orientering fra NSG sentralt ved Ketil Trongmo, styremedlem.
  • 20.00 Middag, med prisutdeling