Her er gjeterhundmendas referat etter møte torsdag 24 januar: 

Gjennomgang av høringene.

Nordland gjeterhundnemd har mottatt 3 stk svar og et tidligere forslag, disse er lagt som grunnlag for styrets konklusjon. Styret har avklar samkjøringen av Fm og NNC med Troms med positivt utfall. Med erfaring av denne høring så finner vi det fornuftig og ha en slik høring for hvert år. Dette med hensikt til å ivareta et komplett prøvetilbud i hht forutsetningene.

 • 4 av 7 prøver kvalifiserer til NM.
 • Fylkesmester er direkte kvalifisert.
 • NM kvote 2015 er 4 stk ekvipasjer.

Høring 1:             Vårprøven

 • Flertallet går inn for at vårprøven blir arrangert. Vårprøve blir i år av større betydning da denne er med på å legge grunnlaget for tilstrekkelig kvalik prøver.

Høring 2:             Samkjøring NNC/FM

 • Flertallet stemmer for at NNC og FM Kl 3 (i året 2015)arrangeres samme helg, samme prøvene.
 • NNC/FM- prøvene skal arrangeres fredag og lørdag.
 • Kl 1-prøvene skal også arrangeres samme helg, 1 prøve lørdag og 1 prøve søndag.
 • Finalen FM Kl 3 arrangeres søndag, samme helg.  Denne finale er forbeholdt ekvipasjer kun fra Nordland.
 • Vi mangler fortsatt arrangør til FM/NNC

Høring 3:             Arrangere Kl 2 som en del av FM.

 • Delte meninger
 • Det skal arrangeres NNC og FM samme helg 2015.
 • Med tanke på arrangement/arrangør finner vi dette lite forenelig i 2015. dette punkt vil i 2016 bli tatt opp til ny vurdering. 
 • Gjeterhund nemda oppfordrer til at det arrangeres Kl 2 prøver gjennom året.

Høring 4:             Opprykk i neste Kl etter oppnådd 75 poeng.

 • Etter oppnådd 75 poeng i Kl 1, rykker man opp i Kl 2/3 til neste år.
 • Dette punkt må også ses i sammenheng med punkt 3,1 h i prøvereglene (etter 15/4 2015)
          

Neste sak:

Forslag fra Troms om de kan arrangere NNC helga først, 5-6 september, mens Nordland arrangerer NNC 18-20. september, men de holder allikevel premieringen som avtalt, som om de arrangerer siste helgen i Nord-Norgesserien NNS (tidligere NNC)

 • Nordland Gjeterhund nemnd finner ingen fornuft i NNM, men at den kan være med på å forringe kvaliteten på NNC. Vårt mål er at deling/singling med merkede dyr bør inngå som obligatorisk. Dette til hensikt for å heve kvaliteten på ekvipasjene da disse ekvipasjene vidrekvalifiserer seg til arrangement med disse momenter.