Nordland sau og geit sin årsmøtehelg er gjennomført med gode fagforedrag og diskusjoner om hvordan vår organisasjon kan bli enda bedre. Du finner link til alle presentasjonene fra helgen lengre ned i saken.

Vi fikk fredag kveld på ledersamlingen en orientering fra Leder i rovviltnemnda Monika Sande og Vegard Pedersen i SNO om rovviltsituasjonen i Nordland.  Fylket er langt og smalt, og det er svært krevende å gjøre alle tillags i forhold til forvaltningen av rovdyrene og samtidig ha en beitenæring i fylket. Rovvilnemnda gjør det beste ut av situasjonen.

Bjørnar Sveli var forhindret i å holde sitt foredrag om hvordan holde enhetsregisteret oppdatert med styre og kontaktpersoner på lokallag i sau og geit.  Offentlige etater er pålagt å bruke digital forsendelse som første valg av opplysninger til foreninger og lag, og da er et oppdatert enhetsregister et vilkår for å nå ut til lagene.  Dette gjelder naturlig nok også lag igjennom organisert beitebruk.   Lars Christian Utvik steppet inn og tok en rask gjennomgang etter eget intiativ. Bjørnar Sveli og Lars Christian Utvik er behjelpelig med registering av lag og foreninger dersom dette ønskelig.  For oppdatering av lag på nytt styre trengs referat fra årsmøte med valg av nytt styre, og fødsels/personnr og etternavn på de i nytt styre. Nærmere opplysninger blir gitt ved kontakt hos oppgitte personer, eller www.altinn.no 

På slutten av fredagskvelden oppdaterte Glenn Peter Knædal om situasjonen rundt kårringssesongen 2017.

Lørdag startet med en god gjennomgang på hvordan NIBIO arbeider med å kartlegge beitekvaliteten på utmarksbeitet.  En veldig god gjennomgang. Deretter ble det organisasjonsarbeid med oppstart fra styreleder i NSG - Kjell Erik Berntsen me påfølgende gruppeoppgaver under ledelse av Anne-Kari Snefjellå. 

På ettermiddagen ble det presentasjon av Smartbjella og en oppsummering på det spennende som skjer i Vesterålen med Arktisk kompetansesenter for sau v/ Eirik Jensen.  

Styret takker alle deltakere og ikke minst alle de som holdt innlegg i lpet av helga. Spesiell takk til styreleder i Norsk Sau og Geit som tok seg tid til å delta under hele årsmøtehelgen.

Valg

Glenn Peter Knædal valgte å ikke ta gjenvalg som fylkesleder. Anne-Kari Snefjellå ble valgt som ny leder for Nordland Sau og Geit. Marit Langeland ble valgt til ny styremedlem for 2 år og nestleder for 1 år. Anci Tinde ble valgt ble som ny styremedlem/geiterepresenant for 2 år etter at Øyvind Hanssen valgte å gå av.

Utmerkelser

Finn og Ragnhild Engan (Krokan Gård) fra Salten værring avd. Hamarøy fikk avlsstatuetten for beste vær 2017

Linker til foredrag