Årsmøte i Nordland sau og geit ble avholdt på Thon hotell Nordlys i Bodø den 20 og 21 februar 2016.  I forkant av årsmøtet startet ble det gjennomført fagdag der alle som har interesse i fagfeltet kunne delta.  På fagdagen var det satt opp foredrag med informativt budskap. 

Først ute var Tove Bærre, prosjektleder i Kjøtt i Nordland som informerte om det nye oppstarta prosjektet Kjøtt i Nordland.  Kjøtt i Nordland har som mål om å skape engasjement og spre kunnskap om produksjon av kjøtt som råstoff i Nordland.  Prosjektet Kjøtt i Nordland er på Facebook og har egne hjemmesider.

Etter at Tove Bærre var ferdig kom Ann-Lisbeth Lieng salgskonsulent fra Felleskjøpet opp på podiet og orienterte om Felleskjøpet sitt nye produkt Maia, som er en norsk erstatning for Pontus.  Pontus er produsert i England, og Felleskjøpet ønsket å produsere eget produkt.  I og med at Pontus er et produkt kjøpt i England har det ført til at produktet er noe dyrt.  Maia er billigere på grunn av at det er produsert i Norge. Maia er testet og godkjent blandt noen norske bønder. Generalprøven kommer når dette slippes ut på markedet.

Statens Naturoppsyn (SNO) ved Vegard Pedersen var og orienterte om hva de holder på med.  De har flere funksjoner spredt i Norges land.  Vegard Pedersen gikk igjennom bestandsregistreringene av Kongeørn, Jerv og Gaupe.

Etter lunsj orienterte leder av rovviltnemnda Siv Mosslett om hva rovviltnemnda gjør.  Hun var tydelig på at det var viktig at vi beitebrukere samlet oss og sendte inn innspell til nemnda der vi påpeker hva vi mener.  Hun har registrert at uttalelsene fra Fylkesmannen gjerne var miljørelatert, og ikke så mye fra landbruk og reindrift.  Hun mente at en uttalelse fra Fylkesmannen burde inneholde alle fagavdelingene, både landbruk/reindrift og miljø.

Ragnhild Engan som sitter i Fagutvalet for småfe i Nortura avsluttet fagdagen med prognoser og leveringsbetingelser for småfeslakt kommende sesong.  Videre orienterte hun om utfordringene med å få butikk-kjedene til å ta inn småfekjøtt også utenfor sesongene.

Etter fagdagen startet årsmøtet 2016 i fylkeslaget.  Referat fra årsmøtet og årsmeldingen finner dere til venstre i menyen.