Alle deltakerne på landsdommesamlingen sammen med en av høsten nye seminværer. 

Dommerne fikk også testet ut det nye malen for å bestemme farge og lokkstørrelse. Verktøyet ble godt mottatt. Det er fortsatt mye skjønn som skal utøves ved dømming av pelssauen, men ved hjelp av malen er lettere å avgjøre hvilken lokkstørrelse og farge det er på det stedet i pelsen en måler.  Vi tror også malen vil være til god hjelp for andre kåringsdommere som ikke vurderer så mange pelssaulam. 

Malen kan kjøpes fra Norsk pelssaulag for kr 150 inkludert porto.

Her testes bruk av malen for å avgjøre lokkstørrelsen.

Erfarne dommere som trener på endra poengsetting.