Styremedlemmer:

Styrets Sammensetning av Oppland Gjeterhundlag 2024.

Leder: Sverre Blessum Tarud
Mob: 959 63 197 | E-post 

Styremedlem: Theis Theisen Amlie
Mob: 452 42 522 | E-post

Styremedlem: Arnfinn Beito
Mob: 990 37 525 | E-post

Styremedlem: Anne-Kari Haugalien
Mob: 915 23 554 | E-post

Sekretær: Roger Hågensen
Mob: 990 30 724 | E-post

Revisor: Helge Nordlien