Styremedlemmer:

Styrets Sammensetning av Oppland Gjeterhundlag.

Leder
Mob: | E-post: 

Kasserer
Mob: | E-post: 

Styremedlem
Mob: | E-post:

Sekretær
Mob: | E-post: 

Styremedlem: 
Mob: | E-post: 

Varamedlem:
Mob: | E-post

Revisor: .