Dark Overlay

Lokallagsstyre Biri Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Håkon Rogne Leder 480 68 240
Jan Snorre Landgraff Nestleder 473 75 369
Christian Sletten Hageberget Kasserer 970 54 504