Dark Overlay

Lokallagsstyre Fåvang Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Siv Magnhild Myhrsveen Leder 482 25 868
Ole Johan Bjørge Nestleder
Tor Romsås 2. Varamedlem 992 57 597
Guro Helene Romsås 3. Varamedlem 907 66 028
Kyrre Formo Kasserer 901 34 374
Tore Krogsveen Sekretær 452 01 846