Leder: Knut Evensen - Web ansvarlig, tlf 905 75 929, e.post: knut@fjossystemer.no

Nestleder: Ole Johan Bjørge, tlf 975 26 886, e.post: o-jobjoe@online.no

Kasserer: Johnny Høyesveen, tlf 917 89 726, e.post johnnyhoyesveen@gmail.com

Sekretær: Camilla Segelstad, tlf 952 79 904, e.post camsonst6@hotmail.com

Styremedlem: Per Arne Brenden, tlf 901 34 093, e.post: framroms@online.no

1. vara: Kyrre Formo, tlf 901 34 374, e.post: kyrre.f@online.no

2. vara: Tor Romsås, tlf 992 57 597, e.post: toromsa@online.no

3 vara: Guro Romsås, tlf 920 67 036, e.post: framroms@online.no

Revisorer: Anders G. Fretheim og Simen Borgedal

Valgkomite:

Lars Dalbakk, tlf 452 84 357, e.post: larsdalbakk@hotmail.com

Per Arne Kleven, tlf 906 22 587, e.post: pekleven@online.no

Vegard Amrud, tlf 980 87 414, e.post: vegamr@hotmail.no

 

Mangeårig leder i Fåvang Sau og Geit Hans M. Hjelstuen i sitt rette element; blant folk og sau.