Dark Overlay

Lokallagsstyre Fåvang Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Håvard Amrud Leder 940 57 389
Ole Johan Bjørge Nestleder
Kyrre Formo 1. Varamedlem 901 34 374
Tor Romsås 2. Varamedlem 992 57 597
Guro Helene Romsås 3. Varamedlem 907 66 028
Guro Helene Romsås Styremedlem 907 66 028
Johnny Levi Høyesveen Kasserer 917 89 726
Tore Krogsveen Sekretær 452 01 846