Dark Overlay

Lokallagsstyre Fåberg og Gausdal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Lars Jakobsen Leder 936 28 717
Even Sjurrud Nestleder 915 58 849
Stian Nordlien 1. Varamedlem 913 33 415
Ingvild Johanne Aarhus 2. Varamedlem 405 52 401
Bjørn Fyksen Styremedlem 905 31 972
Kristian Peder Rindal Kasserer 469 17 647
Oda Aulstad Kvisberg Sekretær 959 25 153