Dark Overlay

Lokallagsstyre Hadeland Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Sondre Imsgard Leder 905 69 751
Simen Skiaker Nestleder 991 21 833
Erik Bjørkli Styremedlem 906 68 940
Sondre Imsgard Kasserer 905 69 751
Ingunn Dynna Sekretær 951 22 311