Dark Overlay

Lokallagsstyre Kolbu Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Anita Schjøll Leder 913 95 871
Peder Leirdal Nestleder 996 21 194
Margrethe Auråen Styremedlem
Paal Hveem Kjølseth Styremedlem
Roar Ringen Kasserer 995 20 791
Egil Smestad Sekretær 416 50 741