Dark Overlay

Lokallagsstyre Lesja Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Irene Amundgård Leder 481 40 483
Arne Rolstad Nestleder 996 96 150
Kjetil Rognerud 1. Varamedlem 957 73 275
Anne Selsjord 2. Varamedlem 962 27 533
Inger Marie Nyløkken 3. Varamedlem 952 09 870
Hilde Anne Bakken Styremedlem 482 48 837
Tore Lyftingsmo Øwre Kasserer 916 55 060
Ingrid Tragethon Sekretær 476 57 726