Dark Overlay

Lokallagsstyre Nord-Aurdal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kristian Hexeberg Leder 926 84 028
Tord Kvikstad Kasserer 902 51 421
Geir Harald Fodnes Sekretær 971 54 566