Dark Overlay

Lokallagsstyre Nordre Land Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Sondre Sletten Leder 416 08 614
Maren Bergseng Øistad Nestleder 971 21 189
Rolf Martin Kjensjord 1. Varamedlem 982 38 741
Tonje Rosenberg 2. Varamedlem 468 25 949
Tore Iversen Hagenborg Styremedlem 905 38 892
Karianne Hogne Kasserer 412 05 088
Erik Skiaker Lykseth Sekretær 906 59 873