Dark Overlay

Lokallagsstyre Østre Toten Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Ola Kai Skeie Leder 970 28 650
Morten Fagerholm Nestleder 406 31 782
Kjetil Fangan Styremedlem 958 63 244
Markus Fjørkenstad Kasserer 916 41 791
Kristi Bævre Sekretær 922 12 506