Temaene er:

  • Forberedelse til lamming, planlegging - hva er verd å tenke på. Veterinær på Tynset, Grete Steihaug.
  • Stell og bruk av vårbeite. Hvordan gi lam en best mulig start, optimal tilvekst før fjellsending. Jørgen Todnem, NIBIO.

Invitasjon