Velkommen til årsmøte i Havrebua på Stavsplassen klokken 19.00 onsdag den 26. januar. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendes til styret innen mandag 24. janaur. Saker kan sendes til eivindbuhaug@hotmail.com

Årsmelding og saksliste ligger vedlagt.

Enkel bevertning.

Velkommen